Berita Terkini


Peningkatan Mutu Pengeluaran Pembiayaan

20 Januari 2016 – KOPENAS akan menaik taraf proses pengeluaran dan kelulusan pembiayaan. KOPENAS bakal menggunakan Sistem SPeKAR yang diusahakan hasil kerjasama Angkasa dan RAMCII.

Sistem ini akan dapat menyenaraikan segala perihal kewangan pemohon pembiayaan. Walaubagaimanapun, kebenaran bagi pihak pengurusan menyemak perihal kewangan pemohon adalah daripada pemohon tersebut.

Kenaikan Caruman Bulanan Anggota

19 Januari 2016 – Mulai Januari 2016 bayaran bulanan keanggotaan KOPENAS akan dinaikkan daripada RM34.00 sebulan kepada RM40.00 sebulan.

Kenaikan ini adalah melibatkan bayaran Dermasiswa daripada RM2.00 sebulan kepada RM5.00 sebulan, juga bayaran yang meningkat naik ialah bayaran Tabung Khairat Anggota daripada RM2.00 sebulan kepada RM5.00 sebulan.

Bayaran Insuran Khairat Kematian juga dinaikkan daripada RM10.00 sekali setahun kepada RM20.00 sekali setahun.(dipotong daripada yuran terkumpul)

Peningkatan ini adalah keputusan para perwakilan pada Mesyuarat Agung Perwakilan KOPENAS ke 29 di Grand Bluewave Hotel, Johor Bahru.

Kerjasama para anggota KOPENAS amat dihargai.